Schrijf je hier gratis in op de nieuwsbrief
KLIK HIER !
Een hoger menselijk potentieel binnen handbereik dankzij Greater Potentials!

Syndicate content
Bijgewerkt: 6 hours 20 min ago

Hoe Kun Je Een Astrale Projectie Of Uittreding Tijdens Een Droom Herinneren

Mon, 08/07/2017 - 07:55

 

facebook
twitter
google
pinterest

 

 

 

 

 

 

 

Een van de dingen die gebeuren terwijl dat je slaapt, is dat het waakbewustzijn is uitgeschakeld en dan is het onderbewustzijn actief. Het onderbewustzijn is het enige wat dan actief blijft van de verschillende bewustzijnsniveaus.

Doordat dat waakbewustzijn niet actief is, krijgt jouw energetisch lichaam meer bewegingsvrijheid. Het kan iets vrijer bewegen en wat er in dat proces gebeurt, is dat het wat uitzet en in sommige gevallen zelfs wat boven het fysieke lichaam gaat zweven. Wanneer het verder weg zweeft van het fysieke lichaam dan heb je een uittreding of een buitenlichamelijke ervaring.

Nu de vraag of je die informatie die tijdens zo een uittreding of astrale reis optreedt of je die informatie terug kunt herinneren, dat hangt er een beetje vanaf of je ook jouw dromen kunt herinneren want dat proces is gelijkmatig. Wanneer je jouw dromen bewust kunt herinneren bij het ontwaken dan helpt dat om een astrale reis of een uittreding ook bewust te herinneren.

Het is namelijk zo dat wanneer je teruggaat naar het lichaam en de ervaring die je daar buiten had, heeft een veel subtielere informatie als inhoud dus je brengt die subtielere ervaring en subtielere informatie breng je met het energetisch lichaam terug naar het fysiek lichaam.

Nu of je daar op het niveau van het waakbewustzijn je dat kunt herinneren dat hangt dan vanaf of je ook jouw dromen zou kunnen herinneren in de meeste gevallen. Dus op dezelfde manier als je dromen kunt herinneren of je kunt stimuleren dat je jouw dromen herinnert, kun je op dezelfde manier ook je oefenen om jouw astrale reis of uittredingen beter te herinneren.

Namelijk met een droomdagboek, waar je op het moment dat je ontwaakt jouw droom opschrijft en dat zorgt er dan voor dat je die ook beter gaat herinneren naar de toekomst toe. Dus alsof je jouw onderbewustzijn een signaal geeft van he dit is belangrijk voor mij.

Nu bij een astrale reis, omdat die informatie veel subtieler is, hangt het dan ook wat van af of je met die informatie kunt omgaan. Kun je niet volledig herinneren ok maar je zult je stukjes minstens kunnen herinneren.

Hoe maak je dan het onderscheid tussen een astrale reis of een gewone droom? Niet elke droom is natuurlijk een astrale reis of een uittreding. Nu hoe maak je het onderscheid? Door die ervaringen elke keer op te schrijven in zon dagboek kun je de verschillen leren kennen en je kunt gaan onderscheiden hoe dat informatie zich aan jou presenteert in een gewone droom en hoe dat die informatie zich presenteert in de astrale dimensie want er zal een verschil zijn. Dus op die manier kun je een beetje het onderscheid maken maar dat kun je door ervaring. Maar het begint met het oefenen van het onthouden.

Nu die astrale reizen of die uittredingen worden soms verward maar een van de signalen die weergeven of het het een is of het ander is het terugvallen in het lichaam. Maar het is niet omdat je dat terugvallen hebt in jouw lichaam dat het per se een astrale reis moet geweest zijn. Soms kun je hebben dat je opeens plots ontwaakt en een beetje een schok hebt, dat jouw spieren zich plots aanspannen nou dan kan het zijn dat dat gebeurt juist omdat het astraal lichaam terugkomt in het fysiek lichaam en zich weer verbindt met het fysiek lichaam en dat het een beetje als vallen aanvoelt waardoor je een beetje een schok hebt.

Soms echter kan het zijn dat je dit fenomeen ervaart omdat jouw lichaam in een diep ontspannen staat geraakt. En in die diepe ontspannen staat voelt het voor het lichaam hetzelfde alsof dat je aan het vallen bent. Als je aan het vallen bent, is er een punt waarop je iet of wat gewichtloosheid ervaart. Nu dat voelt voor het lichaam hetzelfde aan als wanneer jouw lichaam echt volledig, totaal ontspant. Ook dan kan het zijn dat jouw geest erop reageert met een reflex om je te beschermen in een val door de spieren eventjes aan te spannen.

Nu, goed soms is het die reflex van ontspannen zijn, in andere gevallen in het het terugkeren in het lichaam. Ook daar hoe maak je het onderscheid?

Door ervaring, door die ervaringen op te schrijven. Eenmaal dat je in staat bent om namelijk jouw astrale reis te herinneren, ja dan is het duidelijk want het is niet alleen het vallen dat je ervaart, het is heel het verhaal dat ervoor gebeurt dat je ook ervaart. Dan is het onderscheid makkelijker waar te nemen.

 

Ontvang Nieuwe Tips Via E-mail

Meld je gratis aan voor de Greater Potentials nieuwsbrief en ontdek de 3 essentiële sleutels om jouw volledige potentieel te activeren.

privacy Ik respecteer jouw privacy en houd ook niet van spam.

 

 

Hoe maak je het onderscheid tussen een astrale reis of een gewone droom

 

 

Of je de informatie tijdens uittreding astrale reis kunt herinneren

 

 

 

 

Categories: Greater Potentials

Weet Iemand Die Gedachten Kan Lezen Via Telepathie Alles Wat Je Denkt?

Sun, 07/09/2017 - 11:31

 

 

facebook
twitter
google
pinterest

 

 

 

 

 

Kan iemand die gedachten kan lezen alles zien wat mensen in zijn omgeving denken of wat er in hun geest omgaat?

Nu ten eerste sommige mensen zien, andere mensen gaan eerder iets voelen of een gevoel gewaar worden dat verband houdt met de gedachtes, nog andere mensen gaan eerder dingen horen, de gedachtes horen.

Maar als iemand op een bepaald niveau van ontwikkeling de vaardigheid ontwikkelt om gedachten te lezen dan is het het beste dat je daar ook een manier van controle over hebt.

Net zoals dat je op een pagina van een boek kunt kijken van “ok dit ga ik lezen, dat ga ik niet lezen”, wil je bij de vaardigheid met telepathie of gedachtelezen ook kunnen richten wanneer je dat gebruikt of wanneer die vaardigheid actief is.

En ook waar je dat vermogen op richt of wat je dan waarneemt. Net zoals je met jouw ogen naar iets kunt kijken of niet naar iets kunt kijken.

Nu sommige mensen zullen dus zien, andere mensen horen omdat mensen van nature uit een bepaalde voorkeur hebben om op een bepaalde manier met informatie om te gaan. Dat gezegd zijnde wil niet zeggen dat omdat je die voorkeur hebt dat je die andere manieren van waarnemen niet kunt ontwikkelen. Je kunt ze allemaal ontwikkelen maar je zult, zeker aan het begin, zul je een bepaalde voorkeur hebben om met een bepaalde soort informatie om te gaan.

Nu het is belangrijk om ook die vaardigheid te ontwikkelen om het aan en uit te zetten en te kunnen richten. Dat kunnen richten ontwikkel je door jouw bewustzijn te leren sturen, jouw bewuste aandacht te leren richten.

Op een gegeven moment had ik bijvoorbeeld een gesprek met mijn oom en hij was aan het zoeken naar het woord voor diabetes maar hij kon er niet op komen. En terwijl hij door dat proces ging van zoeken, verscheen in mijn geest het beeld van een suikerklontje. Nu uit de context van het gesprek had ik daarmee genoeg informatie om te weten dat het over diabetes ging. Maar het toont ook aan dat je een andere dimensie kunt ontwikkelen aan communicatie door je ook van die dingen bewust te zijn.

Het vereist een ruimere bandwijdte in jouw bewustzijn, een ruimer bewustzijn om je, los van de communicatie op het fysieke niveau, dus waar gesproken wordt, ook bewust te zijn op andere dingen die spelen in de geest. Op die manier kun je informatie die binnenkomt uit die meer subtielere niveaus gebruiken in combinatie met de communicatie op het fysieke niveau en dat kan een heel andere dimensie of invulling geven aan wat er eigenlijk besproken wordt.

 

 

 

Ontvang Nieuwe Tips Via E-mail

Meld je gratis aan voor de Greater Potentials nieuwsbrief en ontdek de 3 essentiële sleutels om jouw volledige potentieel te activeren.

privacy Ik respecteer jouw privacy en houd ook niet van spam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Greater Potentials

Is Geluk Maakbaar? En Zo Ja, Hoe Breng Je Meer Geluk In Jouw Leven?

Sun, 06/11/2017 - 13:02

 

facebook
twitter
google
pinterest

 

 

 

 

 

Geluk treedt op wanneer verschillende niveaus van bewustzijn op elkaar zijn afgestemd en meer toevallige synchroniciteiten gebeuren.

Dus hoe kun je jouw eigen geluk creëren?

Nou door meer van die toevallige synchroniciteiten te doen plaatsvinden.

Nu toeval dat is wanneer dat er niet genoeg inzicht is om het oorzakelijk verband tussen bepaalde factoren te zien.

Maar die synchroniciteiten treden op wanneer je op een niveau functioneert waar je de dingen die je programmeert in jouw geest op een lijn brengt met de dingen die op andere niveaus van jouw geest zitten. Bijvoorbeeld tussen het waakbewustzijn en het onderbewustzijn.

Wanneer je jouw dingen die je visualiseert of doelen die je programmeert op het niveau van het onderbewustzijn brengt, treden meer van dat soort toevallige synchroniciteiten op in de wereld rond je waardoor dat je gewoon meer van die geluksmomenten ervaart.

Dus in die zin is het iets dat je kunt creëren of waarbij je jouw zijn kunt afstemmen op een soort van zijn waarbij je meer van dat geluk waarneemt of observeert.

Dus het heeft ook te maken met het niveau van inzicht.

Hoe meer inzicht je hebt hoe minder sprake dat er is van toeval.

Omdat je op een hoger niveau van inzicht je dat oorzakelijk verband tussen verschillende factoren gewoon veel makkelijker herkent.

Ander punt is,…

op een hoger niveau van inzicht kun je ook makkelijker overzien welke stap je kunt zetten om een bepaald doel of een bepaalde wens die je hebt te verwezenlijken.

Het is duidelijker welke bewegingen je kunt doen om in een richting te gaan die je geluk brengt of welke stappen die je kunt zetten in een beweging die je juist weg brengt van geluk.

Nu de bewegingen die je naar geluk toe brengen, het vereist wat inzicht om die stappen te overzien maar als je functioneert op het niveau van het onderbewustzijn en ook de diepere lagen van onderbewustzijn, is dat inzicht veel duidelijker.

Op het niveau van het waakbewustzijn word je nogal veel heen en weer getrokken tussen dingen die zich voordoen in de fysieke wereld, misschien dingen die elkaar tegenspreken of meningen die elkaar tegenspreken of mensen die je op een bepaalde manier beïnvloeden.

Maar als je afzakt naar het niveau van het onderbewustzijn en dat programmeert op een manier dat het in overeenstemming is met jouw levensdoel of de dingen die in het verlengde liggen van jouw levenspad dan is het veel makkelijker om geluk te ervaren.

 

 

Ontvang Nieuwe Tips Via E-mail

Meld je gratis aan voor de Greater Potentials nieuwsbrief en ontdek de 3 essentiële sleutels om jouw volledige potentieel te activeren.

privacy Ik respecteer jouw privacy en houd ook niet van spam.

 

 

inzicht en toeval

 

 

Geluk verschillende niveaus van bewustzijn synchroniciteit

 

 

 

Categories: Greater Potentials